DUURZAAMHEID

Duurzaamheid

Definitie van Brundtland master in public health (voormalig premier van Noorwegen): ‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen.’ Gebaseerd op drie fundamentele peilers: sociaal, economisch en ecologisch.

Het groene bbp is te berekenen door de nettoconsumptie van natuurlijk kapitaal af te trekken van het standaard bbp. Dit betreft de uitputting van hulpbronnen, aantasting van het milieu, en beschermde milieu-initiatieven.

Ontwerpers hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de sociale en ecologische omgeving, te meer waar de wensen van de opdrachtgever veelal vanuit economisch perspectief zijn gedreven.

Een belangrijk economisch perspectief is energie. We zitten midden in de transitie om over te stappen op groene energie, die geen permanente vervuiling levert.

Bouwmaterialen zijn een ander aspect. Hier wordt gezocht naar stikstof- en CO2-neutrale oplossingen.

Belangrijk aandachtspunt is de bodem: deze niet te vervuilen en te verstikken.

Ook het groen heeft veel meer aandacht nodig, denk aan de 3-30-300 regel van prof. Dr. Cecil Konijnendijk
3- Iedereen moet van binnen naar buiten kijkend minimaal 3 bomen kunnen zien.
30- 30% van het grondoppervlak in ‘buurten’ moet van een bladerdak (bomen) zijn voorzien.
300- Je gebouw verlatend moet er binnen 300 m1 een parkachtige situatie zijn.

Het laatste en wellicht belangrijkste punt is water. Water dat overal door de bodem moet kunnen worden opgenomen om verdroging tegen te gaan, en leven in de bodem mogelijk te blijven maken.