Over Phi

Guus Zeillemaker is architect, eigenaar van Phi Architectuur en aangesloten bij de Bond van Nederlands Architecten (BNA). Als ontwerper heeft hij veel aandacht voor ideeën van zijn opdrachtgevers. In de samenwerking reikt hij mogelijkheden aan waar waarschijnlijk in eerste instantie niet aan is gedacht. Guus heeft hergebruik van gebouwen toegevoegd aan zijn expertise: in dit kader geeft hij vorm aan het projectbureau Hergebruik Gebouwen als co-founder.

Uit vooronderzoek naar ideeën voor bestaande gebouwen blijkt vaak dat investeren in aanpassingen voor toekomstig (her) gebruik leidt tot beter gebruiksrendement en financieel en ecologisch rendement. Veelal is het ook beter voor de omgeving; denk hierbij aan de infrastructuur zowel op stedenbouwkundig vlak als op het sociaal en economisch vlak. Gesterkt door zijn kennis van duurzame productie streeft Guus Zeillemaker een biologische of een technische kringloop na in de componenten.

Samenwerking met Guus Zeillemaker daagt uit; het resultaat is een gebouw dat zich steeds opnieuw laat ontdekken, een rijk eindproduct waarvan de waarde de investering overstijgt.