Denkwijze

Missie

Phi Architectuur werkt samen in projecten voor nieuwe, verbouwde of her te gebruiken gebouwen. We hebben ervaring met wonen, werken en leisure.Phi kan de rol als ontwerper, adviseur, of beide op zich nemen. Uitgangspunt is dat het gebouw past binnen de mogelijkheden die de ruimte in de leefomgeving biedt, en in zich de ruimte kan ontwikkelen voor het programma van eisen van de opdrachtgever. Hierbij streven we naar optimalisatie van economisch en ecologisch verantwoorde mogelijkheden.

Het resultaat is een gebouw dat zich steeds opnieuw laat ontdekken, een rijk eindproduct, waarvan de waarde de investering overstijgt

Visie

Vertrouwen, verantwoordelijkheid en open communicatie zijn de drie bouwstenen voor samenwerking. Complementaire kennis en ervaring zijn de aanvullende voorwaarden voor een volwaardig proces.
Phi heeft gekozen voor Powerful Partnership: langdurige samenwerking, noodzakelijke voorwaarde om opdrachtgevers een volwaardig proces te kunnen garanderen en om mede-investeerder te kunnen zijn in nieuwe ontwikkelingen.
Phi richt zich op circulaire economie door in zijn ontwerpen componenten toe te passen die kunnen worden hergebruikt. Verder streeft Phi Architectuur naar een energie-neutraal ontwerp.

Powerful Partnership

Door samenwerking tussen de deelnemers van een Phi-project wordt vanuit verschillende bureaus en bedrijven specifieke kennis geleverd. Uitgangspunt hierbij zijn de vooraf afgesproken rollen in het proces van het project. De samenwerking wordt eenvoudig door onze vooraf vastgestelde protocollen t.b.v de samenwerking.

Lange-termijnsamenwerking van Phi Architectuur heeft als meerwaarde dat veel kennis van andere adviseurs direct inzetbaar is. Door de langdurige samenwerking investeren we in elkaars innovaties, en delen zo in de projectopbrengst. Per project kunnen nieuwe deelnemers eenvoudig en efficiënt meedoen.

Circulaire economie

Duurzame productie is voor ons een bewuste, toekomstgerichte keuze. We streven er onder andere naar om de materialen zo te kiezen dat ze een kringloop kennen. Dit stelt eisen aan de constructie van het gebouw.

Transparantie

Binnen alle projecten die door Phi Architectuur worden uitgevoerd, wordt permanent informatie gedeeld tussen de deelnemers van het betreffende project, en vastgelegd. Deze documenten van deelwerkzaamheden zijn inzichtelijk beschikbaar, zodat de opvolger in het realiseringsproces toetsbaar zijn startdocument kan accepteren.
Per project zijn organisatie- en planning informatie voor alle rollen toegankelijk en inzichtelijk. Ook het feit dat alle stakeholders in het project worden geïnformeerd, vanuit één van de deelnemers, leidt tot transparantie. Het delen van informatie wordt via een Project-Cloud geregeld.