PROJECTEN

Herbrink Huis

De kavel is onderdeel van een groene zone. Aan de straat, op de oostkant, staat een prachtige eik, die veel sfeer geeft en aangename schaduw. De boom is een cadeautje voor de te bebouwen plek en dus een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het huis schuift hierdoor naar achteren op de kavel, waardoor een voortuin ontstaat met plek om te parkeren. Tegenover het huis staat industrieel erfgoed; in de directe omgeving staan andere vrijstaande huizen en meer eiken.
Bekijk meer

Arendsman Huis

Kunst staat centraal in en om het Arendsman Huis. Daarom zijn de materialen met terughoudendheid bepaald. De detaillering van het gebouw heb ik zorgvuldig ontworpen, maar om dezelfde reden uiterst sober gehouden. Strakke, gladde wanden en vloeren zonder plinten.
Bekijk meer

Eo Wijersprijsvraag 2022 – 2023 / WAAR WIJ WILLEN WONEN

Bewoners van de Achterhoek kunnen in 2100 hun geluk niet op: welzijn en welvaart naar tevredenheid, bereikt door radicale verandering in economisch denken, het concept van de donuteconomie werd leidend voor menselijk handelen. Het primaat voor bodem en water is gelegd bij het Landelijk Bodem- en Waterschap, en progressieve milieuheffingen hebben tot circulariteit geleid. Het No Net Land Take beleid is strikt doorgevoerd: geen verstening meer, wel meer water en natuur. Het verstedelijkingsconcept is verknoopt met de sociale laag. Op vrijgekomen erven zijn geconcentreerde collectief-particuliere woonclusters ontwikkeld met gezamenlijke zorg voor het omliggende landschap. Daar gaan natuur en voedselproductie hand in hand, gebaseerd op hersteld bodem- en waterevenwicht. Buurtspraak bepaalt het gebruik van beschikbare gronden en verdeelt de zorgtaken voor het landschap. De collectieven zorgen voor de voeding van onze kernen. Deze kernen zorgen op hun beurt voor energie en voorzieningen.
Bekijk meer

Prijsvraag Brood en Spelen – DE 30-E GENERATIE?

Het huidige gebruik voor, o.a. land-, akkerbouw, leisure en tussenliggend natuurgebied, is veelal niet economisch rendabel. Door op nieuwe manieren naar de bestaande bedrijven te kijken zal een andersoortige aanpak wel succesvol kunnen zijn. Hierbij staat duurzaamheid centraal, en businessmodellen worden op meerdere waarden beoordeeld. Denk naast economische ook aan sociale en ecologische waarden. Hierbij passen drie stromingen; delen, ruilen en creëren. Binnen een coöperatie zijn deze uitgangspunten gemeengoed.
Bekijk meer

KARA Energy Systems en Bes Bollmann Drying & Control systems kantoor

Alle kantoorwerkzaamheden worden in één gebouw ondergebracht, mogelijk gezien de verdere automatisering van de voorbereidingswerkzaamheden en aanpak van de productie. De organisatie wil alle afdelingen beter faciliteren door eenvoud in het samenwerken. Het gebouw zal duurzaam worden gerealiseerd en gebruikt. Alle producten van KARA en Bes Bollmann zijn ontworpen voor een zo laag mogelijke footprint voor het milieu. Ook het nieuwe kantoor zal zo worden ontworpen.
Bekijk meer

Grotestraat Almelo

Om een beeld te geven hoe dit eruit zou kunnen zien heeft Phi in een 3D model het pand van een huidige modezaak naar drie woningen gewijzigd. Bij dit pand worden aanpassingen gemaakt die voldoen aan de laatste kwaliteitseisen, duurzame oplossingen die levensloop bestendig zijn. De historie van dit pand gaat ver terug in de tijd (150 jaar). Het werd in 1869 gebouwd als woonhuis, dat in 1919 verbouwd werd tot een bankkantoor met woonhuis van de ‘Amsterdamsche Bank te Almelo’. In 1961 is het gebouw aangepast voor een kantoorboekhandel met bovenwoning.
Bekijk meer

Hergebruik Theresiakerk

Het huidige gebouw heeft een introvert karakter. Om het geschikt te maken voor het nieuwe gebruik zal veel aandacht moeten worden besteed aan het creëren van een open gebouw. Uitgangspunt bij optimalisatie van economisch- en ecologisch verantwoorde, evenwichtige investering is om zo weinig mogelijk te slopen aan het gebouw en hierdoor de structuur heel te laten. De kerk wordt weer in originele staat gebracht, zoals in de bezuinigde versie gebouwd. Om de maximale vloeroppervlakte te behouden worden er op verdiepingshoogte 6 appartementen toegevoegd. Deze steken gedeeltelijk buiten de muren en maken gebruik van de bestaande structuur aan de binnenzijde. De dakafwerking aan de buitenzijde is panbedekt en de wanden worden met zink afgewerkt; deze materiaalkeuze blijft dicht bij het originele ontwerp en maakt de toevoeging goed herkenbaar.
Bekijk meer

Paleis op de Dam

Waarnemend architect van de renovatie van het Koninklijk Paleis Amsterdam tijdens de fase van uitvoering. Hierbij de gegevensverstrekking naar de uitvoerende partijen stroomlijnen en zodanig opzetten dat na verloop van tijd de eigen Rgd organisatie deze taak in een andere samenstelling en bezetting weer op zich kan nemen.
Bekijk meer

Insect Huis

Als basismateriaal heb ik gekozen voor cortenstaal, dat donkerbruin corrodeert en zo heel natuurlijk in zijn coulissenlandschap wordt opgenomen. De indruk ontstaat dat het reuzeninsect is komen aanvliegen en zo weer kan opstijgen. Weiland blijft dan weiland, bosrand blijft bosrand. Wat rest is een bestaande landelijke structuur die dient als tussenstop. Het toegangspad is dan een blijvende herinnering.
Bekijk meer

Duin Huis

Ik heb gekozen voor hout als basismateriaal, een licht materiaal dat opgenomen wordt in het duinlandschap. De helling van de duinen maakt dat alle ruimten op een andere hoogte gesitueerd zijn; hierdoor is het trappenhuis de spil van het ontwerp geworden. De bovenste ruimte, -de werkkamer-, is meteen het uitzicht naar zee over de top van de duinen. Hier word je geïnspireerd door het prachtige uitzicht. Iets hoger is de laatste slaapplek, omgeven door glas, te bereiken via een ‘ladder-trap’ De onderste ruimte is de woonkamer, in de luwte van de duinpan. Tussen deze twee uiterste ruimten bevinden zich de overige ruimten, allemaal verbonden via de trap. Om zoveel mogelijk van de buitenlucht te genieten is er een inpandig balkon, dat aan twee zijden te openen puien heeft.
Bekijk meer

Ravers Huis

Het oorspronkelijke Ravers Huis heeft een vorm die af is. Aanpassingen in dezelfde stijl zou hieraan afbreuk doen. Ik heb gekozen om de uitbouw geheel in hout uit te voeren, met een eigen signatuur.
Bekijk meer

Witzand Bouwmaterialen

Ruime af- en aanvoerroute geeft een efficiënte logistieke afwikkeling. De ‘haal’ klant is snel geholpen met een speciale drive-in, en de particulier komt in een perfect-gesorteerde showroom bouwmaterialen uitzoeken. Voor alle klanten geldt dat goede informatie centraal staat.
Bekijk meer

Van Tol Huis

Door de beperkende voorwaarde van hoogte en oppervlakte is er voor gekozen om een kelderverdieping te maken en zo maximaal tuin over te houden. Deze kelder zal voor de ene helft gebruikt worden voor het stallen van auto’s, en fietsen, en als berging. De andere helft krijgt veel daglicht en wordt als kantoorruimte benut.
Bekijk meer

Drees Huis

Het bestaande woonhuis is een ontwerp met een later gerealiseerde uitbouw, alles uitgevoerd met de zelfde baksteen en dakpan. Reden om de uitbouw in een ander bouwmateriaal uit te voeren, opdat geen klontering van vormdelen gaat ontstaan.
Bekijk meer

Huis van de stad Almelo

Ruwweg zullen de nieuwe functies 17.000 m2 bruto gaan invullen. Er is gepland om voor zeven verdiepingen woningen in verschillende uitvoeringen te ontwerpen.
Verder wordt onderzocht hoe het lage gedeelte (Burgerzaal) behalve voor horeca, ook verder gebruikt zal kunnen worden. De directe omgeving op ooghoogte wordt opnieuw ontworpen. Hierdoor ontstaat een plint die de toegangen naar het gebouw vriendelijk maakt door een aantrekkelijke, duurzame stadstuin-omgeving.
Bekijk meer

Terpstra Huis

Het basisidee voor het Terpstra Huis is om zo veel mogelijk gebruik te maken van zonlicht. De straatgevel is ongeveer zuid georiënteerd, waardoor de woning naar achter op de kavel opschuift voor een optimale bezonning. Voor het uitstekend warmte-isolerend effect is houtskeletbouw toegepast met 200mm isolatie in de wanden en 250mm in het dak.
Bekijk meer

Meijer Huis

Bestaande beplanting van eerste-orde bomen en zuid-oriëntatie aan de achterzijde met een blijvend wijds uitzicht hebben veel invloed op het ontwerp. De hoofdvorm is in die omgeving historisch bepaald en krijgt hierdoor een zadeldak met een goothoogte op het niveau van de eerste verdiepingsvloer en een nokrichting evenwijdig met de diepte van het perceel.
Bekijk meer

Buitencentrum De Horst

Het oorspronkelijke gebouw in het bosperceel aan de Deldensestraat 248 gaat van een padvindersclubgebouw getransformeerd worden naar een gebouw voor ontmoeten en leren, het Stek Natuurlokaal Almelo. Opdrachtgeefster heeft een programma gedefinieerd om het huidige bosperceel te veranderen in een voedselbos, waarbij het gebouw gebruikt zal gaan worden voor ontmoeting, een practicumplek en een kookstudio.
Bekijk meer