Projecten

Buitencentrum De Horst

IDEE

Het oorspronkelijke gebouw in het bosperceel aan de Deldensestraat 248 gaat van een padvindersclubgebouw getransformeerd worden naar een gebouw voor ontmoeten en leren, het Stek Natuurlokaal Almelo.

Opdrachtgeefster heeft een programma gedefinieerd om het huidige bosperceel te veranderen in een voedselbos, waarbij het gebouw gebruikt zal gaan worden voor ontmoeting, een practicumplek en een kookstudio.

KEUZES

Het gebouw wordt duurzaam aangepast: indeling, verwarming, ventilatie en de isolatie.

Toetsingscriteria voor productkeuze:
– Basisvoorwaarde is de ladder van Lansink “de afvalhiërachie” / circulair;
– Voorzorg voor circulair gebruik / demontabel bouwen;
– Minimaliseren CO2 productie / materiaaleigenschappen.

Locatie

Met de eigenaar van het bosperceel is overeenstemming om de transformatie van een “productiebos” naar een voedselbos in te zetten.

Aandachtspunten

Een deel van het vooronderzoek voor de transitie van De Horst is aangeboden aan Saxion als project voor een Smart Solution Semester. Studenten van verschillende studierichtingen konden zich onder andere inschrijven voor Buitencentrum De Horst.

Opgeleverde Educatieve eindproducten
– Thema Natuur en techniek.
– Storymap rondom voedsel- en landschapsgeschiedenis.
– Kookboek met recepten uit het verleden die gemaakt kunnen worden met voornamelijk ingrediënten uit het voedselbos.
– Microbiologische proefjes.
– Suggesties betreffende het circulair verwerken van plantaardig afval.
– Thema Promotie en Illustratie:
– Fotomateriaal voor o.a. kookboek, profboek en storymap / videomateriaal / posters bewonersgeschiedenis en voedselgeschiedenis ter decoratie van binnenruimte.
– Marketingplan met bijbehorend communicatieplan / Stylesheet / uitgewerkte interviewgesprekken.