Projecten Hergebruik

Eo Wijersprijsvraag 2022 – 2023 / WAAR WIJ WILLEN WONEN

Bewoners van de Achterhoek kunnen in 2100 hun geluk niet op: welzijn en welvaart naar tevredenheid, bereikt door radicale verandering in economisch denken, het concept van de donuteconomie werd leidend voor menselijk handelen. Het primaat voor bodem en water is gelegd bij het Landelijk Bodem- en Waterschap, en progressieve milieuheffingen hebben tot circulariteit geleid. Het No Net Land Take beleid is strikt doorgevoerd: geen verstening meer, wel meer water en natuur. Het verstedelijkingsconcept is verknoopt met de sociale laag. Op vrijgekomen erven zijn geconcentreerde collectief-particuliere woonclusters ontwikkeld met gezamenlijke zorg voor het omliggende landschap. Daar gaan natuur en voedselproductie hand in hand, gebaseerd op hersteld bodem- en waterevenwicht. Buurtspraak bepaalt het gebruik van beschikbare gronden en verdeelt de zorgtaken voor het landschap. De collectieven zorgen voor de voeding van onze kernen. Deze kernen zorgen op hun beurt voor energie en voorzieningen.
Bekijk meer

Prijsvraag Brood en Spelen – DE 30-E GENERATIE?

Het huidige gebruik voor, o.a. land-, akkerbouw, leisure en tussenliggend natuurgebied, is veelal niet economisch rendabel. Door op nieuwe manieren naar de bestaande bedrijven te kijken zal een andersoortige aanpak wel succesvol kunnen zijn. Hierbij staat duurzaamheid centraal, en businessmodellen worden op meerdere waarden beoordeeld. Denk naast economische ook aan sociale en ecologische waarden. Hierbij passen drie stromingen; delen, ruilen en creëren. Binnen een coöperatie zijn deze uitgangspunten gemeengoed.
Bekijk meer

Grotestraat Almelo

Om een beeld te geven hoe dit eruit zou kunnen zien heeft Phi in een 3D model het pand van een huidige modezaak naar drie woningen gewijzigd. Bij dit pand worden aanpassingen gemaakt die voldoen aan de laatste kwaliteitseisen, duurzame oplossingen die levensloop bestendig zijn. De historie van dit pand gaat ver terug in de tijd (150 jaar). Het werd in 1869 gebouwd als woonhuis, dat in 1919 verbouwd werd tot een bankkantoor met woonhuis van de ‘Amsterdamsche Bank te Almelo’. In 1961 is het gebouw aangepast voor een kantoorboekhandel met bovenwoning.
Bekijk meer

Hergebruik Theresiakerk

Het huidige gebouw heeft een introvert karakter. Om het geschikt te maken voor het nieuwe gebruik zal veel aandacht moeten worden besteed aan het creëren van een open gebouw. Uitgangspunt bij optimalisatie van economisch- en ecologisch verantwoorde, evenwichtige investering is om zo weinig mogelijk te slopen aan het gebouw en hierdoor de structuur heel te laten. De kerk wordt weer in originele staat gebracht, zoals in de bezuinigde versie gebouwd. Om de maximale vloeroppervlakte te behouden worden er op verdiepingshoogte 6 appartementen toegevoegd. Deze steken gedeeltelijk buiten de muren en maken gebruik van de bestaande structuur aan de binnenzijde. De dakafwerking aan de buitenzijde is panbedekt en de wanden worden met zink afgewerkt; deze materiaalkeuze blijft dicht bij het originele ontwerp en maakt de toevoeging goed herkenbaar.
Bekijk meer

Huis van de stad Almelo

Ruwweg zullen de nieuwe functies 17.000 m2 bruto gaan invullen. Er is gepland om voor zeven verdiepingen woningen in verschillende uitvoeringen te ontwerpen.
Verder wordt onderzocht hoe het lage gedeelte (Burgerzaal) behalve voor horeca, ook verder gebruikt zal kunnen worden. De directe omgeving op ooghoogte wordt opnieuw ontworpen. Hierdoor ontstaat een plint die de toegangen naar het gebouw vriendelijk maakt door een aantrekkelijke, duurzame stadstuin-omgeving.
Bekijk meer

Buitencentrum De Horst

Het oorspronkelijke gebouw in het bosperceel aan de Deldensestraat 248 gaat van een padvindersclubgebouw getransformeerd worden naar een gebouw voor ontmoeten en leren, het Stek Natuurlokaal Almelo. Opdrachtgeefster heeft een programma gedefinieerd om het huidige bosperceel te veranderen in een voedselbos, waarbij het gebouw gebruikt zal gaan worden voor ontmoeting, een practicumplek en een kookstudio.
Bekijk meer