Projecten

Landbouw

Prijsvraag Brood en Spelen – DE 30-E GENERATIE?

Veeteelt
Veeteelt

IDEE

Het betreft overgangsgebieden, in het bijzonder stadsranden. Door verrommeling en constante druk van de mogelijke uitbreidingen van wijk- en industriegebieduitbreidingen zijn ze kwetsbaar. Door een duidelijke invulling zal deze kwetsbaarheid sterk afnemen. Voorstel is om door middel van coöperaties bedrijven van verschillende aard in dit gebied te bundelen. Deze nieuwe vorm van samenwerking zal gemeenschappelijke doelen, en dus belang, en dienen.

Aandachtspunten

Veel van de bestaande ondernemingen in buitengebieden gaan de komende jaren om verschillende redenen sluiten. Omdat de bestemming beperkt is, wat impact heeft op het ontwerp, staan gebouwen veelal leeg. De gronden moeten anders gebruikt gaan worden. De bestaande ondernemingen hebben behoefte aan nieuw elan: dit betekent gebaande paden verlaten en breder naar de toekomst kijken.

KEUZES

Het huidige gebruik voor, o.a. land-, akkerbouw, leisure en tussenliggend natuurgebied, is veelal niet economisch rendabel. Door op nieuwe manieren naar de bestaande bedrijven te kijken zal een andersoortige aanpak wel succesvol kunnen zijn. Hierbij staat duurzaamheid centraal, en businessmodellen worden op meerdere waarden beoordeeld. Denk naast economische ook aan sociale en ecologische waarden. Hierbij passen drie stromingen; delen, ruilen en creëren. Binnen een coöperatie zijn deze uitgangspunten gemeengoed.

Inzenders

Phi Architectuur
Ortageo / www.ortageo.nl
Kolkman Advies
Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw / www.thus-stadland.nl
Aquarius Ingenieursbureau voor energie en bouwfysica / www.aquarius-advies.nl

Natuur