BLOG

Buitencentrum De Horst

Opdrachtgeefster Stichting De Horst heeft een transitie ingezet om het bosperceel met het clubhuis aan de Oude Deldensestraat in Almelo te transformeren van gebruik door scoutingroep de Tubanten naar gebruik door mensen, jong en oud, om ervarend te leren gevoel te krijgen met de voedselproductie. In deze nieuwe rol wordt het bos in de komende tijd aangepast naar een voedselbos. In haar presentatie ‘Stek natuurlokaal Almelo’ wordt in grote lijnen uitgelegd hoe deze plannen worden uitgerold. 

...

De Grotestraat Almelo versukkelt!

Jaren lang is de Grotestraat, onderdeel van het winkellint, een prachtige winkelstraat. Vanuit een statige woonstraatsituatie werden er door de jaren heen steeds meer panden verbouwd naar winkels. De grootste spurt van deze transitie heeft zich in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw afgespeeld. De eerste stap was dat de ondernemer boven de winkel woonde maar wat later betrokken de ondernemers de verdieping ook bij het verkoopvloeroppervlak. Het gevolg was dat er een donkere en lege Grotestraat na 18.00 uur ontstond, een niet aantrekkelijke situatie voor een centrum.

...