BLOG

Buitencentrum De Horst

Opdrachtgeefster Stichting De Horst heeft een transitie ingezet om het bosperceel met het clubhuis aan de Oude Deldensestraat in Almelo te transformeren van gebruik door scoutingroep de Tubanten naar gebruik door mensen, jong en oud, om ervarend te leren gevoel te krijgen met de voedselproductie. In deze nieuwe rol wordt het bos in de komende tijd aangepast naar een voedselbos. In haar presentatie ‘Stek natuurlokaal Almelo’ wordt in grote lijnen uitgelegd hoe deze plannen worden uitgerold.

Behalve de aanpassing van het bos zal ook het gebouw geschikt gemaakt moeten worden om deze nieuw rol te kunnen ondersteunen.

Een eerste aanzet van onderzoek is uitgevoerd door een groep studenten van Saxion Hogeschool die in hun Smart Solution Semester een gedeelte van het wensenlijstje heeft ingevuld.

De groep studenten was als volgt samengesteld:

 • Archeologie: Suvie Tholen, Stan Plomp;
 • Bedrijfskunde: Maaike Rensen;
 • Biologie en medisch laboratoriumonderzoek: Sankavi Kanagasbai, Timo Visser;
 • Creatieve Business, Media, Informatie en Communicatie: Nico Baum.

Ze zijn begeleidt namens Saxion en de opdrachtgeefster door:

 • Saxion: architect en docent bouwkunde Ellen Huizink;
 • Stichting De Horst: bestuursleden Jerry Frölich, Niek Rosink;
 • In het Wild ontwerp- en trainingsbureau voor avontuurlijke buitenruimte: Heleen Eshuis;
 • Phi Architectuur: Guus Zeillemaker Architect.

‘Projectplan STEK – Building food forestry” van de studenten staat voor onderzoek van gebouwgebruik; onderzoek naar de geschiedenis van de locatie; advies voor bekendheid van het project STEK creëren; verzamelen van marketingideeën voor een communicatiestrategie; design, fotografie en audiovisuele producties.

Onderwerpen:

Archeologie:

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek:

Bedrijfskunde:

Media, Informatie & Communicatie:

 • style sheet
 • foto, videomateriaal / luchtfoto locatie voor de aanpassingen van het bos
 • uitgewerkte interviewgesprekken.

Begeleiders zijn zeer verheugd over het niveau van de ontvangen onderzoeken, opdrachtgeefster zal deze graag inzetten voor de overdracht van kennis in haar werk.

Ondanks de beperkingen in de coronaperiode is er plezierig, voortvarend en succesvol samengewerkt.

Zie ook project Buitencentrum De Horst