Werkwijze

Procesverloop van offerte tot oplevering van (deel)project

U hebt een idee om bijvoorbeeld uw kantoor, woonhuis, of bedrijfsgebouw aan te passen, van bestemming te wijzigen of nieuw te bouwen.

Ontwerper Marja van Elsberg

1

U vraagt Phi een offerte hiervoor aan te bieden (telefonisch of via het formulier op de site).

2

Guus Zeillemaker maakt hiervoor een afspraak met u om ter plaatse van het aan te passen gebouw of de nieuwe locatie een Programma van Eisen (PvE) met u op te stellen.

3

De aan te bieden offerte van de werkzaamheden van Phi zal bestaan uit een begeleidende brief, een beschrijving van werkzaamheden (PvE is hier leidend), een gespecificeerde financiële onderbouwing per op te dragen fase, een planning van de werkzaamheden van Phi, en de algemene voorwaarden.

4

Als u opdracht geeft voor het structuurontwerp zal dit worden aangeboden in een 3D model dat u kunt bekijken op uw device of computer. Voor de uitwisseling van documenten wordt gebruik gemaakt van een ProjectCloud.

5

Indien u vervolgens haalbaarheid van realisering wenst te onderzoeken, geeft u opdracht voor de volgende fase en wordt de afgeronde fase gedeclareerd.

6

Deze cyclus: opleveren, goedkeuren en gefactureerd worden, blijft zich herhalen, totdat alle fasen zijn afgerond en het geoffreerde project gereed is.

7

Indien u na het structuurontwerp geen opdracht geeft voor de volgende fase, en schriftelijk mededeling doet dat het project stopt, zal het contract beëindigd zijn. Phi Architectuur stuurt geen rekening over de geleverde structuurontwerpfase. (no cure no pay)

8

Als u geen opdracht geeft en hiervan schriftelijk mededeling doet dat het project stopt voor Phi, en u met een andere partij verder onderzoek doet naar realisatie van uw ideeën zal het contract eindigen. Phi Architectuur stuurt u dan een factuur van de vooraf afgesproken kosten van de opgedragen structuurontwerpfase. Ook als u op een later tijdstip de werkzaamheden door derden laat uitvoeren zal er een betalingsverplichting zijn.