EXPERTISE

“Ontwerpen en het bouwproces voorbereiden.”

Guus Zeillemaker is architect, eigenaar van Phi Architectuur. Als ontwerper heeft hij veel aandacht voor de ideeën van zijn opdrachtgevers. In de samenwerking reikt hij mogelijkheden aan waar waarschijnlijk in eerste instantie niet aan is gedacht. Guus heeft expertise en ervaring opgebouwd op het gebied van hergebruik.
Uit vooronderzoek naar ideeën voor bestaande gebouwen blijkt dat investeren in aanpassingen voor toekomstig (her)gebruik leidt tot beter rendement op het gebied van gebruik, kosten en milieu. Het is veelal ook beter voor de omgeving; denk hierbij aan de stedenbouwkundige, sociale en economische infrastructuur. Gesterkt door zijn kennis van duurzame productie streeft Guus Zeillemaker een technische kringloop na bij de keuze van materialen.

Samenwerking met Guus Zeillemaker daagt uit; het resultaat is een gebouw dat zich steeds opnieuw laat ontdekken, een rijk eindproduct waarvan de waarde de investering overstijgt.

Rollen en diensten door Phi Architectuur uit te voeren

Binnen de projectsoorten hergebruik, verbouw en nieuwbouw van gebouwen, hebben we ervaring met wonen, werken en leisure.

De rollen en diensten die we hiervoor leveren zijn op twee niveaus te specificeren:

  • De ontwerpende rol voor architectuur/bouwkunde en het stedenbouwkundig deel.
    Veelal voert Phi Architectuur de ontwerpintegratie uit van alle ontwerpers en adviseurs binnen het project;
  • De adviserende rol voor het toetsen voor, en adviseren aan de opdrachtgever