BLOG

De Grotestraat Almelo versukkelt!

Jaren lang is de Grotestraat, onderdeel van het winkellint, een prachtige winkelstraat. Vanuit een statige woonstraatsituatie werden er door de jaren heen steeds meer panden verbouwd naar winkels. De grootste spurt van deze transitie heeft zich in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw afgespeeld. De eerste stap was dat de ondernemer boven de winkel woonde maar wat later betrokken de ondernemers de verdieping ook bij het verkoopvloeroppervlak. Het gevolg was dat er een donkere en lege Grotestraat na 18.00 uur ontstond, een niet aantrekkelijke situatie voor een centrum.

De zich snel ontwikkelende verkoop via internet, en de nieuwe visie van het gemeentebestuur om in plaats van een lint via een cirkelstructuur het winkelend publiek te organiseren zorgen ervoor dat er aan de uiteinden veel leegstaande winkels zijn.

Voor alle nieuwe soorten van gebruik is het belangrijk om een duurzame en daardoor toekomstgerichte aanpassing te ontwerpen. Behalve aardgasvrij is ook vergroening een voorwaarde voor een aangenaam klimaat, een voorwaarde voor de terugkeer naar een bewoonde straat. Meer bewoners in de Grotestraat maakt een sfeer met meer reuring, een voorwaarde voor een leefbare straat.

Deze aanpak van de huidige en komende transitie zal veel inspanning vergen om de kwaliteit te organiseren zoals hiervoor beschreven, een inspanning die de oprichters zich ook getroost hebben en waar wij nu nog van genieten.

Laten we snel stoppen met de illusie dat winkels opnieuw gevuld zullen gaan worden!

Het kan, de bestemming houdt niets tegen! Phi Architectuur kan een bijdrage hieraan leveren door te helpen ontwerpen/ontwikkelen naar het nieuwe gewenste gebruik.

Zie ook project Grotestraat Almelo 104 waar een voorbeeld is gemaakt hoe een transitie naar wonen er uit zou kunnen zien.

Deze leegstand is een kans om toekomstgericht te gaan veranderen. In de afgelopen periode van de transitie woonhuis naar winkel heeft de ondernemer zich gelukkig alleen geconcentreerd op de begane grond wat gevelaanpassingen betreft. Als je door de Grotestraat loopt en je naar de gevels in zijn geheel kijkt, zie je een rijke architectuur die zeker behouden moet blijven. Een cadeau van de oprichters voor de navolgende generaties van gebouwgebruikers en de passanten in de straat.