Projecten

Hergebruik Theresiakerk

IDEE

Opdrachtgever Hergebruik Gebouwen heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid voor hergebruik van de Theresiakerk. Hieruit is een aantal mogelijkheden naar voren gekomen; één daarvan is leisure. De aandacht gaat dan specifiek uit naar een hotelfunctie voor langdurig verblijf in combinatie met de mogelijkheid tot een restaurant en zaalfuncties. Deze functiewijziging zal voor de omgeving geen grote veranderingen met zich mee brengen.

Aandachtspunten

Door de slechte warmteweerstand van de bestaande gevels en het dak is ervoor gekozen om nieuwe vormen in en aan het bestaande gebouw te maken. Deze nieuwe delen voldoen aan de huidig te stellen eisen en delen het grote volume op in overzichtelijke ruimten.
Om het huidige grote volume van de kerk toch goed te kunnen blijven ervaren, is er veel met glas gewerkt. Door deze aanpak is het afgeschermde gedeelte met weinig energie te reguleren.
Ook toepassing van aardwarmte voor verwarming en zonnecollectoren voor elektriciteit maken het gebouw toekomstbestendig.

KEUZES

Het huidige gebouw heeft een introvert karakter. Om het geschikt te maken voor het nieuwe gebruik zal veel aandacht moeten worden besteed aan het creëren van een open gebouw.
Uitgangspunt bij optimalisatie van economisch- en ecologisch verantwoorde, evenwichtige investering is om zo weinig mogelijk te slopen aan het gebouw en hierdoor de structuur heel te laten.
De kerk wordt weer in originele staat gebracht, zoals in de bezuinigde versie gebouwd.
Om de maximale vloeroppervlakte te behouden worden er op verdiepingshoogte 6 appartementen toegevoegd. Deze steken gedeeltelijk buiten de muren en maken gebruik van de bestaande structuur aan de binnenzijde. De dakafwerking aan de buitenzijde is panbedekt en de wanden worden met zink afgewerkt; deze materiaalkeuze blijft dicht bij het originele ontwerp en maakt de toevoeging goed herkenbaar.