Projecten

Meijer huis

IDEE

Opdrachtgevers willen een huis realiseren op een diepe kavel achter hun bedrijfsgebouw.

Aandachtspunten

Realisatie in eigen beheer

KEUZES

Bestaande beplanting van eerste-orde bomen en zuid-oriëntatie aan de achterzijde met een blijvend wijds uitzicht hebben veel invloed op het ontwerp.
De hoofdvorm is in die omgeving historisch bepaald en krijgt hierdoor een zadeldak met een goothoogte op het niveau van de eerste verdiepingsvloer en een nokrichting evenwijdig met de diepte van het perceel.

De zuidgevel loopt evenwijdig met de straat en heeft een maximale breedte, volgend uit de inhoud vastgelegd in het programma van eisen. Dit maakt de hoofdvorm van de plattegrond zo goed als vierkant. Aan deze zuidgevel is het terras, op de eerste verdieping het balkon, en op de tweede verdieping een frans balkon, waardoor een maximale verbinding met buiten is ontstaan om het prachtige wijdse uitzicht uit te nutten.
Achter de noordzijde, voorgevel, zijn die functies ontworpen die minimale verbinding met buiten nodig hebben, waardoor de gevel het gewenste gesloten karakter heeft.

In de plattegrond zijn aan de westzijde twee afschuiningen gemaakt om zo niet onder de kruinen van de bomen te hoeven bouwen en toch het huis in het gewenste midden van de kavel te situeren. Door het dak over de denkbeeldige zijgevellijn te laten doorlopen, ontstaat een erker die, met een luie stoel erin geplaatst, dienst doet als mijmerplek met een heerlijk uitzicht op de natuur.