Projecten

Paleis op de Dam

Interim opdracht Rgd

Waarnemend architect van de renovatie van het Koninklijk Paleis Amsterdam tijdens de fase van uitvoering. Hierbij de gegevensverstrekking naar de uitvoerende partijen stroomlijnen en zodanig opzetten dat na verloop van tijd de eigen Rgd organisatie deze taak in een andere samenstelling en bezetting weer op zich kan nemen.

Aandachtspunten

Het kennisniveau van het bureau gehuisvest op de bouwlocatie dat de gegevensverstrekking voorbereidde van ontwerp- naar uitvoeringsniveau, heeft permanent mijn aandacht gehad. De geprognotiseerde achterstand van levering werd ingehaald door de kwaliteit van geleverde documenten, en de hierdoor ook tot een minimum beperkte goedkeuringscyclus, hetgeen de leveringsafspraken mogelijk maakte.
Een andere taak was de toetsing of het ontwerp -nu dit voor uitvoering gereed werd gemaakt- alle aspecten van het programma van eisen in zich had.

Opdrachtgever

“Deze opdracht hebt u met enthousiasme en met gemotiveerde inzet vervuld.
Mede uw contact met de betrokkenen heeft ertoe geleid dat zij op een gemotiveerde wijze hun werkzaamheden in moeilijke omstandigheden van onzekerheid en tijdsdruk hebben voortgezet.
Met name de aangewezen opvolger heeft uw steun als prettig en motiverend ervaren.
Mede door uw begeleiding heeft het project zich zodanig ontwikkeld dat hij nu zelfstandig de verantwoordelijkheid voor de gegevensverstrekking kan dragen.

Ik wens u veel succes bij volgende opdrachten, al dan niet voor de Rijksgebouwendienst.
Hoogachtend,
De Projectmanager van de renovatie van het Koninklijk Paleis Amsterdam.”

Ir. CFM van den Boer MBA
Rijksgebouwendienst