Projecten

Drees Huis

IDEE

Opdrachtgevers willen een uitbreiding aan hun vrijstaand huis realiseren in de achtertuin.

Aandachtspunten

Realisatie in eigen beheer van opdrachtgevers.

KEUZES

Het bestaande woonhuis is een ontwerp met een later gerealiseerde uitbouw, alles uitgevoerd met de zelfde baksteen en dakpan.
Reden om de uitbouw in een ander bouwmateriaal uit te voeren, opdat geen klontering van vormdelen gaat ontstaan.

De opdracht is om een duurzame uitbouw te realiseren, uitgangspunt hierbij zijn de toetsingscriteria voor productkeuze:
– Basisvoorwaarde is de ladder van Lansink “de afvalhiërachie” / circulair;
– Voorzorg voor circulair gebruik / demontabel bouwen;
– Minimaliseren CO2 productie / materiaaleigenschappen.

Materialen die in het bestaande gebouwdeel worden verwijderd gaan maximaal hergebruikt worden. (circulair)
Als basis materiaal is voor hout gekozen (CO2 opslag), zowel voor de constructie als voor de gevelafwerking. (demontabel bouwen)
Het probleem van een woonkamerverlenging is de kans op een “pijpenla”. In deze bestaande situatie heeft de achtergevel een schuifpui die hergebruikt gaat worden in de nieuwe houten achtergevel. Het ontstane gat is ruim genoeg om een koppeling te maken met de nieuwe ruimte en niet te groot, waardoor de bestaande ruimte de eigen identiteit blijft behouden.
De lichttoetreding vanaf de achtergevel zal minder worden door de verschuiving naar achteren. Dit wordt gecompenseerd door de twee zijlichten bij de aansluiting op de bestaande buitenmuren. Eveneens worden in het dak twee met de zijmuren meelopende doorbrekingen gemaakt. Deze bestaan uit kozijnen die schuin worden afgedekt met een dak.
Zo zal de nieuwe ruimte maximaal voorzien zijn van daglicht, een situatie die er ook was voor de uitbouw.

Het nieuwe platte dak gaat voorzien worden van een sedum toplaag; dit zorgt voor vergroening van de ingenomen m2 tuin en vertraging van de waterafvoer. Het hemelwater wordt via bezinkingskorven in de bodem opgenomen om verdroging tegen te gaan.