Deze opdracht hebt u met enthousiasme en met gemotiveerde inzet vervuld. Mede uw contact met de betrokkenen heeft ertoe geleid dat zij op een gemotiveerde wijze hun werkzaamheden in moeilijke omstandigheden van onzekerheid en tijdsdruk hebben voortgezet. Met name de aangewezen opvolger heeft uw steun als prettig en motiverend ervaren. Mede door uw begeleiding heeft het project zich zodanig ontwikkeld dat hij nu zelfstandig de verantwoordelijkheid voor de gegevensverstrekking kan dragen. Ik wens u veel succes bij volgende opdrachten, al dan niet voor de Rijksgebouwendienst.